La ULIM a avut loc prelegerea publciă: ,,Misterul apartheidului’’ ținută de către dl. Shuiaib Chalken, Raportorul special al ONU privind persoanele cu dezabilități. Lecția a fost urmată de un seminar pe tema ”Drumul spre reconciliere’’ pentru un grup mai restrâns de participanți.

Această întâlnire a dat posibilitate celor prezenți să cunoască istoria tristă a sistemului de segregare socială, politică și rasială a populații de culoare din Africa de Sud dar și depășirea acesteia odată cu venirea la putere a lui Nelson Mandela, primul președinte de culoare.

Audiența a fost salutată călduros de către Dl. Nicolae ȚÂU, Vice-rector pentru Cooperare Internațională (ULIM), după care cuvântul i-a fost oferit doamnei Viorica Țîcu, lector superior, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM. Dna Țîcu a prezentat invitatul de onoare publicului, apoi a continuat cu o introducere succinta a personalității lui Nelson Mandela, afirmând că problema drepturilor omului reprezintă o problemă dureroasă și pentru societatea din Republica Moldova. Detalii