Dna Maria Niculescu, directoarea Școlii Superioare Francofone de Administrație și Management, din Sofia, Bulgaria, s-a aflat într-o vizită, la ULIM, unde a prezentat studenților ofertele educaționale pentru cursurile de masterat, în anul universitar 2016-2017. Evenimentul a fost organizat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF).

Școala Superioară Francofonă de Administrație și Management a fost creată de AUF, acum 20 de ani, timp în care 110 de tineri din RM și-au făcut studiile masterale acolo. ”Majoritatea dintre absolvenții noștri din RM lucrează în firme străine sau și-au format propriile întreprinderi acasă.

Școala Superioară Francofonă de Administrație și Management din Sofia asigură diplome de nivel internațional în administrarea afacerilor publice sau private. După terminare, absolvenții noștri sunt rapid inserați pe piața muncii, au posturi excelente, pentru că au o formare de înaltă calitate”, menționează dna Maria Niculescu.

Avantajul esențial: aplică absolvenți ai oricărei facultăți, indiferent de vârstă
În plus, este o școală gratuită, în timp ce costurile reale ale unor cursuri similare în Franța sau Belgia, sunt de mii de euro. Cei mai buni dintre studenții Școlii Superioare Francofone de Administrație și Management beneficiază de bursele Statului Bulgar, dar și de altele, alocate din fonduri internaționale.

Persoanele admise sunt scutite de plata cursurilor. În plus, Guvernul Bulgariei acordă burse pentru studenții din Europa Centrală și Orientală. Toți studenții originari din RM au beneficiat de 1500 de euro pe an, din partea Statului Bulgar. Pe lângă o formație gratuită, tinerii pot candida și pentru celelalte burse oferite, informații despre care sunt publicate pe următorul site: www.esfam.auf.org.

”La masterele noastre au acces absolvenți ai oricărei facultăți – litere, drept, medicină etc. Condiția e să aibă patru ani de universitate și să știe limba franceză. Noi le oferim a doua competență în administrație și management. Nu avem o limită de vârstă pentru aplicanți, pentru că legislația europeană interzice aceasta, ca să nu existe discriminare în acest sens”, explică directoarea Școlii Superioare Francofone de Administrație și Management, din Sofia.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM