Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a lansat Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, care are drept scop susținerea și dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova.

În cadrul conferinței de presă dedicată subiectului, ministrul Monica Babuc a subliniat că prin acest program se oferă suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor de tineret cu impact atât la nivel regional, cât și național, consolidându-se în acest mod și cooperarea cu societatea civilă.

La concurs pot aplica doar organizațiile necomerciale în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile lor statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

Sunt încurajate să participe îndeosebi organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

În cadrul Programului Granturi pentru anul 2018 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 în baza a patru priorităţi:

 1. Participarea tinerilor
 2. Servicii pentru tineri
 3. Oportunităţi economice pentru tineri
 4. Consolidarea sectorului de tineret

Proiectele vor fi selectate conform următoarelorcriterii:

 • Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret;
 • Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
 • Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;
 • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
 • Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate;
 • Capacitatea de a atrage resurse, altele decât cele oferite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
 • Consistenţa acţiunilor de promovare;
 • Durabilitatea proiectului;
 • Capacitatea de realizare și experiența organizației. 

 Toate proiectele care îndeplinesc criteriile de solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de examinare şi selectare, iar în urma obţinerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.

Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma acordată variază de 70.000 lei până la 200.000 lei, iar pentru cele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100.000 lei până lamaximum 350.000 lei maximum.

Dosarele pot fi depuse până la data de 10.01.2018, ora 16.00, la Cancelaria Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, bir. 326.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: tineret@mts.gov.md

Documente utile pentru aplicanți

informatii_privind_programul_de_granturi_2018_pentru_organizatiile_de_tineret

cadru_privind_programul_de_granturi_pentru_organizatiile_de_tineret