CEEF

Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe a anuntat rezultatul admiterii In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfaşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic la programe de formare profesionala postsecundarâ şi postsecundara nonterţiara aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.555 din 12 iunie 2015, cuDetalii