Liceul Academic de Arte Plastice

anunţ de admitere a elevilor în ciclul gimnazial (clasa a V-a – IX-a) şi ciclul liceal (clasa a X-a) în bază de concurs! Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie preuniversitară de profil din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice. Liceul oferă toate condiţiileDetalii