Reducere

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%! În perioada 4- 29 iulie 2016, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master. De asemenea se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept, pentru cursurile de formare continuă şiDetalii