Universitatea de Stat din Moldova

Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere: (ciclul I – Licenţă): depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 21 iulie -2 august  2014 ; anunţarea rezultatelor intermediare: până la _ ; depunerea documentelor în original la instituţia aleasă: până la _ ; anunţarea rezultatelor finale: până la _ . Specialităţile pentru ciclul I, licenţăDetalii