USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) va colabora cu Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) în condițiile unui Acord de colaborare încheiat în municipiul Bălți, la 27 martie a.c. Documentul a fost semnat de către dr. hab. Ion Gagim, rectorul USARB, și Olesea Munteanu, director executiv alDetalii

Aspecte privind implementarea proiectului „Crearea în mun. Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord” au fost discutate, la 2 martie a.c., de administrația Universității de Stat „Alecu Russo” (USARB) cu factori decizionali ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, consilieri europeni în domeniul dezvoltării regionale,Detalii