80 de tineri din Moldova vor putea obține burse de formare profesională. Tinerii din medii social-vulnerabile din Republica Moldova pot obține burse pentru formare profesională în valoare de 12 mii de lei. Dosarele vor putea fi depuse până la 15 octombrie curent.

Bursele sunt acordate pentru facilitarea accesului tinerilor la educație în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară, precum și pentru a susține tinerii motivați să-și continue studiile, oferindu-le suportul financiar și informațional necesar, transmite Știri.md cu referire la Moldpres.md.

Bursele vor fi acordate pentru un singur an de studii și vor acoperi cheltuielile de masă, cazare și alte necesități ale beneficiarilor. Bursele nu se acordă automat pentru anul următor de studii, dar este posibilă reînnoirea acestora, în bază de concurs, în cazul în care elevii bursieri au absolvit cu succes anul precedent de studii și în cazul în care partenerul proiectului decide finanțarea lui pentru următorul an.

Solicitanții de burse trebuie să fie înmatriculați în primul an de studii la școli profesionale, colegii sau centre de excelență, nota medie de admitere la studii a acestora să nu fie mai mică de 7,50 și să demonstreze participarea în activități academice și extracurriculare. Vor fi eligibili candidații care provin din familii cu venituri modeste, familii monoparentale sau cu trei și mai mulți copii, tinerii cu dizabilități, cei orfani, rămași fără îngrijirea părinților sau aflați sub tutelă sau curatelă.

Proiectul a fost lansat de Centrul de Informații Universitare, fiind organizat cu suportul financiar integral al unei fundații din țara noastră și susținut de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.