„Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare”

Oferta educaţională la studii de zi şi cu frecvenţă redusă

 în limbile română şi rusă,  la specialităţile şi specializările:

DSC_6520

 1. STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ  (CICLUL I)
 • Merceologie şi comerţ
 • Contabilitate
 • Marketing şi logistică
 • Business şi administrare
 • Managementul resurselor umane
 • Achiziţii
 • Finanţe şi bănci
 • Economie mondială şi relaţii  economice internaţionale
 • Economie generală
 • Cibernetică şi informatică economică
 • Drept*
 • Informatică aplicată
 • Tehnologia şi managementul alimentaţiei  publice*
 • Tehnologia produselor alimentare*
 • Turism
 • Servicii/Servicii hoteliere
 • Asistenţă socială

Durata studiilor este de 3 ani la învăţământul cu frecvenţă la zi şi de 4 ani la cel cu frecvenţă redusă. La specialităţile notate cu asterisc (*) durata studiilor este cu 1 an mai mare.  

DSC_6020

 II.     Studii superioare de masterat    (CICLUL II )

 • Contabilitate în comerţ
 • Marketing strategic şi internaţional
 • Marketingul afacerilor
 • Cercetări şi aplicaţii de marketing
 • Administrarea businessului
 • Management comercial
 • Administrarea sistemului bancar
 • Administrarea financiar-fiscală
 • Bănci şi asigurări
 • Managementul relaţiilor economice internaţionale
 • Economia comerţului internaţional
 • Tehnologii informaţionale în economie
 • Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală
 • Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum
 • Drept public*
 • Drept economic*
 • Drept şi activitate vamală*
 • Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice*
 • Turism rural
 • Turism internaţional

Durata studiilor este de 2 ani.

La specializările notate cu asterisc (*) durata studiilor este de 1,5 ani.

 

 1. STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT (CICLUL III) 

Economie şi management în domeniul de activitate

Marketing şi logistică

Finanţe

Contabilitate, audit, analiză economică

Cibernetică şi informatică economică

Merceologia şi expertiza produselor alimentare

Facilităţi  pentru studenţi / masteranzi

 • Oferirea posibilităţii de participare în programele de mobilitate academică – urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau 1 an) ori stagiu de practică în  instituţiile şi organizaţiile prestigioase de peste hotare.
 • Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de BAC sau Colegiu cu note de „9” şi mai mare.
 • Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de  „10”.
 • Acordarea reducerii de 10% din costul anual al studiilor pentru absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova şi absolvenţii UCCM (după ciclul I).
 • Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperaţiei de consum (inclusiv copiii acestora).
 • Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni studenţi ai universităţii.
 • Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
 • Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.
 • Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele acte:

 1. Actul de studii în original, cu anexa respectivă.
 2. Certificatul medical tip (nr. 086-U), eliberat în anul admiterii.
 3. 6 fotografii  3×4 cm.
 4. Extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).
 5. Buletinul de identitate şi livretul militar (certificatul de recrut)  se  prezintă personal.

Studiile sunt organizate în Chişinău şi la Filiala Soroca a UCCM.

Adresa UCCM:  mun. Chişinău, bd.  Iu. Gagarin, 8.
tel.       + 373 22 27-06-43, 815-613, 27-26-04, 815-617
tel./fax + 373 22 27-02-03, 815-600, 54-91-24, 815-607

Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroiescu, 50.     tel.: (230) 2 20 19

http:// www.uccm.md
 e-mail: rectorat@uccm.md