usm

Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere: (ciclul I – Licenţă):

  • depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 21 iulie -2 august  2014 ;
  • anunţarea rezultatelor intermediare: până la ;
  • depunerea documentelor în original la instituţia aleasă: până la ;
  • anunţarea rezultatelor finale: până la _ .

Specialităţile pentru ciclul I, licenţă sunt stipulate pe facultăţi

Taxa de studii pentru admiterea 2014 ciclul I – studii superioare de licenţă

ORARUL CONSULTAŢIILOR LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

ORARUL CONSULTAŢIILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA LIMBA STRĂINĂ ŞI COMPETENŢE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI 

ORARUL  EXAMENULUI DE ADMITERE LA LIMBA STRĂINĂ ŞI COMPETENŢE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI  

ORARUL EXAMENELOR DE ADMITERE LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE 

Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere: (ciclul II – Masterat):

  • depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 21 iulie -2 august  2014  ;
  • Susţinerea probelor complexe la disciplinele de profil şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului: ;
  • anunţarea rezultatelor probelor: ;
  • afişarea listelor candidaţilor înmatriculaţi: până la .
Informaţie privind numărul de locuri propuse pentru Turul II  Admiterea 2014 – Masterat
Subiectele pentru admiterea la masterat
Programele de masterat sunt stipulate pe facultati

Taxa de studii pentru admiterea 2014 ciclul II – studii superioare de masterat