Universitatea de Studii Europene din Moldova 

LOGO-USEMUSEM este succesoarea instituţiei superioare de învățământ „Academia de Drept din Moldova” și  activează în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.
Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sânt:

 • pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii,
 • promovarea cercetărilor ştiinţifice.

USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I), studiilor universitare de masterat (ciclul II) și studiilor de doctorat.

Studiile în cadrul USEM se efectuează în limba română, rusă și engleză.

Universitatea acordă 10 locuri bugetare, în baza de concurs, pentru fiecare Facultate!

Universitatea de Studii Europene din Moldova include șase facultăți:

 • Facultatea de Drept;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice;
 • Facultatea de Limbi Moderne;
 • Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
 • Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială;
 • Facultatea de Ştiinţe Politice și Relații Internaționale.

Facultatea de Drept:

Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Specialitatea: 
Drept.
Studii aprofundate:

 1. Drept economic;
 2. Drept penal;
 3. Drept internațional;
 4. Drept constituțional și drept administrativ.

Domeniul de formare profesională la ciclul II.
Masterat de cercetare și masterat de profesionalizare:

 1. Drept economic;
 2. Drept penal;
 3. Drept internațional;
 4. Drept constituțional și drept administrativ. 

Facultatea de Ştiinţe Economice

Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Specialitatea:

 1. Finanțe și Bănci;
 2. Contabilitate;
 3. Turism;
 4. Cibernetica și informatica economică;
 5. Economia mondială și REI.

Domeniul de formare profesională la ciclul II.
Masterat de cercetare și masterat de profesionalizare:

 1. Economia și Administrarea Afacerilor;
 2. Management.

Facultatea de Limbi Moderne

Studii doar la Frecvența de Zi.

Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Specialitatea: 
Limbi Moderne

 1. Limba și literatura engleză – L.B. (germana, spaniola);
 2. Limba și literatura germană – Limba engleză;
 3. Limba engleză – L.B. (italiana, franceza, turca, spaniola)  – Translator;
 4. Limba franceză – Limba engleză – Translator.

Domeniul de formare profesională la ciclul II.

Masterat de cercetare:
Traducere specializată și tehnica documentării terminologice.

Masterat de profesionalizare:
Limbi moderne și ghidare turistică. 

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Specialitatea:

 1. Jurnalism;
 2. Științe ale comunicării.

Domeniul de formare profesională la ciclul II.
Masterat de cercetare:

 1. Comunicare și Relații Publice;
 2. Jurnalism Convergent;
 3. Documentarul de Televiziune.

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială

Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Specialitatea:

 1. Psihologie (Studii doar la Frecvența de Zi);
 2. Asistență socială.

Domeniul de formare profesională la ciclul II.
Masterat de profesionalizare:

 1. Psihologia educației;
 2. Psihologia muncii și organizațională;
 3. Psihopedagogia;
 4. Psihologia clinică. 

Facultatea de Ştiinţe Politice și Relații Internaționale

Domeniul de formare profesională la ciclul I.
Specialitatea:

 1. Științe politice;
 2. Relații internaționale;
 3. Administrarea publică.

Domeniul de formare profesională la ciclul II.
Masterat de profesionalizare:

 1. Studii diplomatice;
 2. Analize politice;
 3. Resurse umane și politici de personal.

În cadrul USEM funcţionează:

1. Biroul de avocaţi „Jurisprudenţa”

În cadrul acestei subdiviziuni, studenţii acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoştinţe, deprinderi practice şi informaţii specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocaţi sau jurişti-practicieni.

2. Clinica juridică studențească a USEM

În cadrul Clinicii Juridice studenţii, sub conducerea unor profesori cu experienţă şi a practicienilor, acordă consultații juridice, fără plată, pentru persoanele ce nu-și pot permite un avocat.

3. Senatul studenţesc
4. Departamentul relaţii internaţionale

Contribuie la dezvoltarea învățământului prin adoptarea unei strategii aparte:

 • elaborarea şi introducerea cursurilor academice noi;
 • invocarea potenţialului ştiinţific de peste hotare în activităţile universitare;
 • asigurarea mobilităţii studenţilor etc.

USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități de drept din Kiev, Ucraina, Germania, Grecia, Italia, Franța ș.a.

Rectoratul este deschis pentru sugestii, comentarii și expuneri de păreri în regim on-line, pe pagina web (www.usem.md), în regim de scrisori, transmise prin poșta universității sau prin intermediul  liniei fierbinți anticorupție USEM:

022 509 127,
022 509 141,
022 509 147.

ADMITEREA 2015-2016

Admiterea în anul întâi de studii la toate specializările (atât la secţia de zi cât şi la secţia cu frecvenţă redusă) se desfăşoară în perioada recomandată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Anul curent admiterea se preconizează pentru lunile iulie și August, fără întrerupere.

Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:

 1. Diploma de Bacalaureat în original;
 2. Certificatul medical de tip 086-U;
 3. 6 fotografii format 3×4 cm;
 4. Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 5. Livretul militar sau adeverința de recrut;
 6. Cerere tip de înscriere la USEM.

Taxa de studii poate fi achitată în rate.

Studenţii care au succese la studii pot beneficia de scutire de taxa de studii până la sesiunea următoare.

Facilități pentru studenți:

 • Masă sănătoasă la blocul alimentar al universității la prețuri accesibile;
 • Activități educaționale și de formare profesională – extra curriculum.

FB_LinkContacte:

Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1
Tel: +373 22 509 122
Fax: +373 22 509 128

e-mail: info@usem.md
web:  www.usem.md

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *