UTM este unica universitate din RM care pregăteşte ingineri în toate domeniile economiei naţionale: radioelectronică şi telecomunicaţii, calculatoare, informatică şi microelectronică, energetică, inginerie şi management în mecanică şi transporturi, inginerie şi management în industria alimentară, industria uşoară, cadastru, geodezie şi construcţii, arhitectură şi urbanism, inginerie economică şi business

 • UTM are un corp profesoral de cca 1000 de cadre didactice, inclusiv cca 500 de doctori, doctori habilitaţi, academicieni, profesori universitari, conferenţiari, asigurând un nivel performant de studii în 62 de specialităţi.
 • Formarea modernă a inginerului la cele 10 facultăţi include trei elemente fundamentale: pregătire în specialitate; pregătire economico-managerială; pregătire în limbi străine.
 • La UTM activează filierele anglofonă şi francofonă, unde predarea se efectuează în limbile engleză şi franceză.
 • UTM menţine relaţii de colaborare cu peste 50 de universităţi din UE, SUA, Canada. În baza acestor colaborări se efectuează mobilitatea studenţilor – continuarea studiilor timp de 1-2 semestre într-o universitate din străinătate.
 • Diplomele de licenţă eliberate de UTM corespund cerinţelor Procesului Bologna şi sunt recunoscute în Europa.

 

 • UTM oferă studii şi la ciclul II universitar – Masterat (timp de 1-2 ani în 40 de programe didactice) şi la ciclul III – Doctorat prin Şcoala Doctorală de Inginerie.
 • Dovadă a nivelului înalt de studii şi cercetare este Distincţia „Calitate Europeană” conferită UTM în 2010 de Asambleea Europeană a Calităţii din Oxford, Marea Britanie.
 • În topul mondial efectuat de către Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din Spania UTM se situează în primul sfert printre cele 16000 de universităţi selectate şi pe primul loc printre universităţile din RM.
 • În fiecare an UTM organizează pentru elevii din clasele absolvente din licee, colegii, şcoli profesionale Concursul „Tânărul creator” şi Olimpiada Tehnică Naţională. Învingătorii dispun de facilităţi la înmatricularea la UTM.
 • Şi în acest an UTM va propune la Concursul de Admitere cel mai mare număr de locuri cu finanţare bugetară.
 • Biblioteca UTM are un fond de 1 mil. 200 mii de carti si ofera acces prin internet la baze de date internationale.
 • UTM dispune de o baza tehnico-materiala solida: 315 laboratoare tehnico-stiintifice, 95 clase pentru proiectarea asistata de 1700 de calculatoare conectate la Internet.
 • Studentii care manifesta interes pentru stiintele tehnice si ingineria avansata sunt antrenati in activitatea de cercetare – o echipa de studenti si savanti participa la pregatirile pentru lansarea in 2014 a primului satelit artificial al RM, care va permite pronosticarea inundatiilor, monitorizarea starii ecologice a padurilor, terenurilor agricole.
 • Printre performantele tehnico-stiintifice ale studentilor Universitatii Tehnice a Moldovei se numara si Pendulul Foucault – Orologiu Gravitational cu cinematica interactiva care permite inregistrarea cu precizie a miscarii de rotatie a Pamantului. Pendulul este amplasat in holul blocului central al UTM.
 • Studentii sunt antrenati in proiecte de cercetare privind elaborarea tehnologiilor de varf in diverse domenii: sisteme si tehnologii spatiale (Centrul National Tehnologii Cosmice); sisteme de conversie a energiilor regenerabile (Centrul de cercetare- dezvoltare „Tehnologii avansate in domeniul mecanicii electrotehnicii si energeticii”); proiectarea sistemelor electronice si tehnologiilor informationale (in laboratoarele de inginerie electronica si tehnologia informatiei).
 • La UTM exista conditii pentru dezvoltarea creativitatii tehnice a studentilor si promovarea ideilor inovative. La facultatile UTM au fost formate colective studentesti de creativitate tehnica conduse de cadre didactice universitare. Un exemplu este si organizarea Concursului studentesc de masini „Rube Goldberg” cu scopul dezvoltarii potentialului creativ al studentilor.
 • Studentii participa activ la guvernarea universitatii prin Senatul studentilor, Sindicat, Grupul Local BEST-Chisinau.
 • BEST-Chisinau organizeaza pentru studentii UTM si din peste 20 de tari europene diverse expozitii tehnice, cursuri, scoli de vara, competitii ingineresti privind elaborarea din materiale neconventionale a unor dispozitive functionale.
 • La Catedra Militara a UTM studentii isi pot satisface paralel serviciul militar, obtinand gradul militar de sergent.
 • Instruirea practica a studentilor UTM se efectueaza la 270 de intreprinderi din tara si de peste hotare.
 • La uzina „Etalon” a UTM functioneaza diverse ateliere industriale, precum si o minifabrica de realizare a produselor din carne si lapte, deschisa in cadrul unui proiect TEMPUS al UE.
 • Centrul Universitar de Informare si Orientare Profesionala ajuta absolventii UTM la angajarea in campul muncii.
 • UTM are un Complex Sportiv modern, o sala polivalenta, 4 stadioane,
 • inclusiv doua de nivel european, cu iarba artificiala.
 • UTM dispune de 11 camine studentesti, in care studentii beneficiaza de conditii moderne de trai.

Facultăţile şi specialităţile UTM

INGINERIE MECANICĂ ŞI TRANSPORTURI

Maşini şi aparate în industria alimentară; Maşini şi aparate în industria uşoară; Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor; Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare; Inginerie şi tehnologia transportului auto; Inginerie
şi management în transport; Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval); Ingineria şi tehnologia transportului feroviar.

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

Tehnologia construcţiilor de maşini; Construcţii de echipamente şi maşini agricole; Maşini şi sisteme de producţie; Inginerie şi management în construcţia de maşini; Design industrial; Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic.

RADIOELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Teleradiocomunicaţii; Electronica (Sisteme radioelectronice); Sisteme optoelectronice; Inginerie şi management întelecomunicaţii.

ENERGETICĂ

Electroenergetica; Termoenergetica; Electromecanica; Inginerie şi managementul calităţii; Inginerie şi management în energetică.

CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ

Microelectronică şi nanotehnologii; Tehnologii informaţionale; Automatică şi informatică; Informatica aplicată; Ingineria sistemelor biomedicale; Management informaţional; Securitate informaţională.

INDUSTRIE UŞOARĂ

Ingineria produselor din textile şi din piele; Design vestimentar industrial; Design şi tehnologii poligrafice; Inginerie şi management în industria uşoară.

TEHNOLOGIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice; Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare; Tehnologia produselor alimentare; Biotehnologii industriale; Inginerie şi management în industria alimentară.

INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS

Business şi administrare; Marketing şi logistică; Contabilitate.

CADASTRU, GEODEZIE ŞI CONSTRUCŢII

Construcţii şi inginerie civilă; Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit; Inginerie antiincendii şi protecţie civilă; Geodezie, topografie şi cartografie; Tehnologia prelucrării lemnului; Evaluarea imobilului; Drept (patrimonial);
Inginerie şi management în construcţii.

URBANISM ŞI ARHITECTURĂ

Arhitectura; Urbanism şi amenajarea teritoriului; Design interior; Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie; Căi ferate, drumuri, poduri; Ingineria şi protecţia apelor; Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie; Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă; Ingineria mediului; Inginerie mecanică în construcţii; Sculptură.

 

SEDIUL SI ADRESELE

bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Moldova, Chi?inau

Oficiul Rectorului
Tel / Fax: (+373022) 237-861 / 238-504
E-mail: utm.rectorat@gmail.com

Comisia de admitere
Tel / Fax: (+373022) 235-185 / 235-441
E-mail: comisia.de.admitere@gmail.com