În perioada 5-8 aprilie 2016, Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în colaborare cu Compania eLearning & Software SRL din Arad – Partener Moodle din România, ediția a IV-a a MoodleMoot Moldova, la care îşi vor da întâlnire utilizatorii platformei Moodle din Moldova.

Evenimentul se va desfăşura în blocul de studii nr.2 al UTM din str.31 August, 78 şi va avea ca obiectiv principal schimbul şi diseminarea de bune practici (tehnică, didactică, pedagogică) între utilizatorii platformei de e-Learning Moodle.

La eveniment şi-au anunţat participarea profesori din România şi Republica Moldova (UTM, ASEM, UCCM, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat etc.).

Prin acest eveniment se doreşte promovarea tehnologiilor societăţii informaționale, proiectelor de cercetare, utilizarea soluțiilor de e-Learning și management educaţional modern.

Detalii le găsiţi Agenda MoodleMoot Moldova 2016