În data de 2 februarie 2022, în Sala Senatului a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut loc o întâlnire a responsabililor instituției noastre cu un grup de reprezentanți ai Universității Pegaso Internațional din Italia, membră a Multiversity Holding Group.

La întâlnire au fost prezenți reprezentații #UPSC, conf. univ., dr. Ludmila ARMAȘU, prorector pentru știință și relații internaționale, Tatiana PETCU, șefa Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor și dl. conf. univ., dr. Radu MELNICIUC, șeful Catedrei Filologie Romanică, Facultatea limbi și literaturi străine.

În cadrul discuțiilor au fost înaintate o serie de propuneri de colaborare, s-a făcut schimb de păreri în vederea identificării domeniilor și activităților de interes comun. Participanții la întâlnire, de comun acord, au decis semnarea, în cel mai apropiat timp, a unui Acord de colaborare. S-a pus accent pe necesitatea unui schimb de experiență pe subiectul studiilor online (Universitatea Pegaso International fiind o importantă instituție specializată în studii la distanță), precum și pe oportunitățile oferite de eventuale programe comune de studii.

Oaspeții din Italia, invitați să viziteze Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” din cadrul UPSC, au apreciat eforturile instituției noastre pentru modernizarea și digitalizarea procesului de studii.