Într-o vizită de lucru la Academia de Administrare Publică s-a aflat dna Signe BURGSTALLER, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Suediei în Republica Moldova, care a avut o întrevedere cu rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Oleg Balan a făcut o succintă prezentare a Academiei, referindu-se, în mod special, la procesul de studii de masterat şi de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, menţionând rolul Academiei în modernizarea serviciului public pentru o guvernare la standardele europene la nivel central şi local. Recorul a menţionat bunele relaţii de colaborare cu Ambasada Suediei, stabilite din 1998, pe parcurs fiind lansate mai multe proiecte în domeniul perfecţionării şi consolidării capacităţilor administraţiei publice locale. De asemenea, cu susţinerea partenerilor suedezi, au fost desfăşurate mai multe cursuri de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici. De un real folos pentru Academie a fost şi vizita în Suedia a unui grup de profesori, care au studiat bunele practici ale autoguvernării din ţara scandinavă, ele constituind un model de perfecţionare a studiilor la Academie.

Doamna Ambasador a spus că îi face o deosebită plăcere să fie aici şi să facă o prezentare a autoguvernării locale din Suedia, care apreciază Republica Moldova ca un partener de nădejde în realizarea proiectelor privind reformele administraţiei publice locale. Domnia sa a făcut o amplă prezentare a administraţiei publice din Suedia, care se constituie din trei niveluri: central, regional şi local.

Rectorul AAP Oleg Balan i-a oferit înaltului oaspete o plachetă cu imaginea Academiei şi publicaţiile periodice ale acesteia.

http://www.aap.gov.md/ro/news/vizita-ambasadorului-suediei-%C3%AEn-republica-moldova-la-academia-de-administrare-public%C4%83