Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova Vă invită la Ziua Uşilor Deschise. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 21 mai 2022, începând cu ora 9:00, în Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

Cu acest prilej, instituția a pregătit un program amplu de activități: vizite de informare și excursii la cele mai atractive subdiviziuni ale Universității, workshopuri, expoziții de publicații ș.a. Totodată, absolvenții de licee și colegii, elevii din clasele a IX-XI, precum și toți doritorii vor avea oportunitatea de a participa la o întâlnire cu rectorul Universității, prorectori, decanii și prodecanii facultăților, studenți, pentru a afla informații despre USMF „Nicolae Testemiţanu”, oferta educaţională pentru anul universitar 2022-2023 (programe și taxe de studii), condițiile de admitere și de cazare. La întrevedere vor fi prezenți şi reprezentanții Comisiei de admitere, care vor răspunde la întrebările privind organizarea procesului de înmatriculare la universitatea noastră.

În această zi, oaspeții vor avea posibilitatea să viziteze Campusul universitar și cel studențesc: aule și săli de studii, Muzeul de anatomie a omului, Clinica Universitară Stomatologică, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, Facultatea de Farmacie și Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”, Centrul de Evaluare Academică, Biblioteca Științifică Medicală, Complexul Sportiv Universitar, căminele studențești, Școala Auto, Centrul de Autoguvernare Studențească, Aleea savanților și medicilor iluștri ş.a.