La concursul de admitere din sesiunea 2017 la studii superioare de licență în 17 universități publice și 11 private, care fac admitere la studii superioare de licență, au fost depuse cca 13277 de cereri.

   Potrivit datelor comisiilor de admitere, la 4931 de locuri cu finanțate din buget în instituțiile publice au fost înregistrate 12049 de cereri.

   Pentru concursul de admitere în instituțiile private au fost depuse 1228 cereri la 2300 de locuri planificate.

   În instituțiile de învățământ superior publice cele mai multe cereri, în raport cu numărul de locuri bugetare, au fost depuse la Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

   În universitățile cu profil pedagogic, cele mai multe cereri în raport cu numărul de locuri bugetare au fost depuse la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”.

   În instituțiile de învățământ superior private, cele mai multe cereri în raport cu numărul de locuri planificate, au fost depuse la Universitatea de Studii Europene din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

  Cele mai solicitate specialități sunt: contabilitate, finanțe, medicină, medicină preventivă, drept, specialitățile din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale, arhitectură, electroenergetică, jurnalism și procese mediatice, ingineria transportului auto, medicină veterinară, kinetoterapie și terapie ocupațională, tehnologia și managementul alimentației publice, inginerie  biomedicală, etc.

   La specialitățile pedagogice, un număr mai mare de cereri au fost depuse la Pedagogia învăţământului primar; Pedagogie preșcolară; Limbi moderne; Psihopedagogie.

   Concursul de admitere la studii superioare de licență se desfășoară pe etape:

 • depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 24 – 31 iulie 2017;
 • desfășurarea probelor de aptitudini: la decizia instituției de învățământ;
 • anunțarea rezultatelor intermediare: până la 03 august 2017;
 • depunerea documentelor în original la instituția aleasă: până la 07 august 2017;
 • anunțarea rezultatelor finale: până la 09 august 2017.

La ziua de astăzi toate instituțiile de învățământ au anunțat rezultatele intermediare ale concursului de admitere și următoarea etapă este depunerea documentelor în original. Conform  Regulamentului–cadru al ME, candidații la studii superioare de licență pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior unde acestea vor depune documentele în original în termenele stabilite de instituția de învățământ superior respectivă.

Neprezentarea actului de studii, în original, de către candidatul admis, în termenul stabilit de instituție, conduce la pierderea locului obținut în urma concursului de admitere în instituția de învățământ superior respectivă.

 Odată cu afișarea rezultatelor finale, după caz, universitățile vor anunța și locurile care au rămas neacoperite, atât la buget, cât și la contract. Pentru locurile neacoperite se vor organiza sesiuni suplimentare de admitere, în condiții identice cu cele ale sesiunii de bază, înainte de începerea anului universitar.

Candidații la studii, care din diferite motive nu au putut participa la concurs în sesiunea de bază, vor putea să depună cerere de participare în sesiunea suplimentară la locurile propuse pentru concurs.

 Reiterăm că în Sesiunea 201, admiterea se organizează la 165 de specialități la Ciclul I – studii superioare de licență și la cca 500 de programe la Ciclul II – studii superioare de master în 19 instituții de învățământ de stat și 9 instituții private.

 Cele mai multe locuri cu finanțare bugetară  au fost aprobate la domeniile:

 1. 011 – Științe ale Educației  1258 de locuri la 22 de specialități;
 2. 071 – Inginerie și activități inginerești – 803 de locuri la 26 de specialități;
 3. 061 – Tehnologii ale informației și comunicațiilor – 445 de locuri la specialități;
 4. 71 – Medicină – 435 la specialități;
 5. 072 – Tehnologii de fabricare și prelucrare – 207 de locuri la 8 specialități;
 6. 041 – Științe economice– 207 de locuri la 13 specialități;
 7. 021 – Arte– 183 de locuri la 18 specialități;
 8. 073 – Arhitectură și construcții 205 de locuri pentru 10 specialități;
 9. 103 – Servicii ale securității – 180 de locuri la specialități;
 10. 081 – Agronomie – 129 de locuri la specialități;
 11. 042 – Drept 128 de locuri la 1 specialități
 12. 031 – Științe sociale și comportamentale– 119 de locuri la specialități.

   Concursul de admitere este unic la locurile cu finanțare bugetară și la cele cu taxă, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specialitate.

   Menționăm, că locurile cu finanțare bugetară, cu excepția celor destinate copiilor orfani și a persoanelor cu grad de dizabilitate severă sau accentuată, se scot la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară.

   Studenții înmatriculați la studii, prioritar cei cu finanțare din buget, beneficiază de cazare în cca 89 de cămine ale universităților publice și private. 

   Totodată, candidații care provindin familii de cadre didactice (unul sau ambii părinți) aflate în activitate sau pensionate, în caz de înmatriculare, sunt cazați în cămine pe toată perioada studiilor, indiferent de modul de finanțare a studiilor.

70% din locurile cu finanțare din buget sunt cu bursă de studii. Studenții înmatriculați la studii de licență beneficiază în conformitate cu mediile notelor de la concursul de admitere de trei categorii de burse: Categoria I – 800 lei; categoria II – 680 lei; categoria III – 630 lei.

   Candidații înmatriculați la specialitățile cu profil pedagogic, agrar și medical beneficiază de burse cu 20% mai mare față de bursele stabilite mai sus, iar în ultimul an de studii cu 40% mai mare.

   Totodată, studenții înmatriculați la studii cu finanțare bugetară la loc fără bursă și studenții înmatriculați la locuri cu taxă, care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcție de cota venitului ce revine unui membru al familiei, la cerere, pot beneficia de bursă socială în mărime de 420 de lei.

   Studenții înmatriculați la Ciclul II – studii superioare de master, la locurile cu finanțare din buget beneficiază de bursă în mărime de 860 de lei.