Ediţia a II-a a proiectului

[haiku url=”http://www.admiterea.md/wp-content/uploads/2012/05/Admiterea_new.mp3″ title=”Title of audio file”]

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului “Burse pentru fete din instituţii de tip internat”, ediţia a II-a, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar al Fundaţiei „Orange Moldova” şi susţinut de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. Proiectul are drept scop susţinerea fetelor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora la educaţie. În anul de studii 2012-2013 vor fi oferite, în bază de concurs, 80 de burse în valoare de 12000 MDL fiecare. Bursele vor fi alocate pentru acoperirea necesităţilor curente ale fetelor (cazare, masă, procurare cărţi şi instrumente necesare pentru orele practice) ce ţin de efectuarea studiilor. Bursa este prevăzută pentru o perioadă de 10 luni, cu posibilitatea reînnoirii acesteia, în bază de concurs, pentru anul următor de studii.
Fundaţia „Orange Moldova” în calitate de partener al proiectului îşi propune să faciliteze accesul tinerelor din medii nefavorabile la educaţia de calitate.

Condiţii de participare în program:

La momentul aplicării la programul de burse, participantele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  • să fie eleve în ultimul an de studii la una din instituţiile de tip internat din Republica Moldova;
  •  să fie eleve/studente bursiere ale primei ediţii a acestui proiect (2011 – 2012), care pot candida pentru reînnoirea bursei;
  • să dea dovadă de o situaţie academică bună, media notelor pentru ultimii trei ani de studii să nu fie mai mică de 7,50;
  • să fie motivate pentru a-şi continua studiile la şcoli de meserii, şcoli/licee profesionale, licee teoretice, colegii sau universităţi din Republica Moldova, începînd cu septembrie 2012.

În cadrul programului de burse nu se vor face discriminări pe bază de religie sau etnie.

Etapele obligatorii ale procedurii de aplicare:

(I) Termenul limită de depunere a dosarului de aplicare este 31 mai 2012!
(II) Termenul limită de prezentare a Certificatului de înmatriculare la o şcoală de meserii, şcoală/liceu profesional, liceu teoretic, colegiu sau universitate pentru anul de studii 2012 – 2013 este 14 septembrie 2012!

Dosarele de aplicare se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate! Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării!

Atenţie!!!
NU SUNT ELIGIBILE tinerele care nu intenţionează sau nu reuşesc să-şi continue studiile la şcoli de meserii, şcoli/licee profesionale, licee teoretice, colegii sau universităţi din Republica Moldova!

Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, tel: (022) 221167, 221172, www.eac.md
Coordonator de proiect – Irina Olaru, e-mail: iolaru@eac.md

Parteneri media: Compania Teleradio Moldova, Săptămîna, Timpul, Комсомольская Правда в Молдове, Asociaţia Presei Independente.