Reforma sistemului de învățământ profesional tehnic continuă. În acest an, se va pune accent pe asigurarea calității studiilor și o mai bună conexiune cu piața muncii.

Un element de reformă care va conduce la sporirea relevanței și calității studiilor este introducerea învățământului profesional dual. Prin această formă de învățământ instruirea teoretică se realizează în instituția de învățământ, iar cea practică – la întreprindere. Acest sistem de formare profesională este pilotat în cadrul a trei meserii de la școala profesională nr. 5 din Bălţi, în parteneriat cu o companie germană.

O altă noutate ține de începutul pilotării noii formule de finanțare în învățământul profesional tehnic. Odată cu aprobarea bugetului, noul mecanism de finanțare va fi pilotat în 10 instituții de învățământ profesional tehnic din țară, noteaza realitatea.md.

De asemenea, în scopul modernizării sistemul de învățământ profesional, în următorii ani, în republică, vor fi instituite 10 centre de excelență. Fiecare centru de excelență va elabora în parteneriat cu mediul economic calificări, curriculum, materiale didactice pentru domeniul specific de activitate și va fi responsabil de atragerea de investiţii, dezvoltarea unor noi platforme cu agenţii economici.

Mai mult, în prezent se discută şi despre posibilitatea instituirii unui sistem de burse bazat de performanțe. Actualmente, mărimea bursei elevilor din școlile profesionale și de meserii este egală pentru toți în baza performanţei şcolare. În acest context, mai mulți manageri au optat pentru accesul elevilor din școlile profesionale la concursul burselor de merit, care sunt acordate actualmente numai pentru elevii din colegii și studenții din universități.

În prezent, în republică funcționează 61 de instituții de învățământ profesional tehnic, inclusiv 13 școli de meserii și 2 școli private.