Această prevedere a fost introdusă în Metodologia de organizare şi desfăşurare a sesiunii de bacalaureat 2012.
Viceministrul educaţiei, Tatiana Potîng a declarat, că începînd cu  2012, şi olimpicii internaţionali, care în una din clasele a X,XI,XII au obţinut, la disciplinele de examen, premii/medalii individuale la olimpiade internaţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei, vor lua note maxime la examenul respectiv de bacalaureat. De acest privelegiu s-au bucurat pînă acum doar cîştigătorii olimpiadelor naţionale, care au obţinut medalii olimpice în ultimul an de liceu.
De la examene se eliberează deţinătorii diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane la disciplinele şcolare, organizate de către Minister, în anul absolvirii, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la Campionatele Internaţionale oficiale, Europene şi Mondiale, candidaţii cu performanţe la nivel de Maeştri în Sport/ Artă, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la campionatele naţionale, cărora li se acordă, din oficiu, nota 10 (zece)  (la proba practică, proba teoretică urmînd să fie susţinută) la disciplina respectivă.  Aceşti candidaţi susţin însă celelalte examene de bacalaureat.