Conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, în anul de studii 2014-2015, reţeaua instituţiilor de învăţămînt profesional cuprinde 46 de şcoli profesionale şi 15 şcoli de meserii.

În aceste şcoli au fost înmatriculaţi 10,9 mii elevi, cu 2,7% mai puţini faţă de anul de studii precedent. 9,5 mii de elevi au ales să înveţe în şcoli profesionale, 95 la sută obţinînd un loc la buget. În şcolile de meserii, în anul de studii curent, au fost înmatriculate 1,4 mii de persoane, dintre care circa 90% cu finanţare bugetară.

Potrivit datelor BNS, în anul academic 2014-2015, cele mai solicitate meserii în cadrul şcolilor profesionale/de meserii sunt cea de bucătar, la care îşi fac studiile 11,3% din totalul elevilor înmatriculaţi şi cea de lăcătuş la repararea automobilelor – 11,1%. Urmează profesia de tencuitor, pentru care au optat 7,9% din elevi, dar şi cea de cusătoreasă – cu 5,1%. Alte circa 4% din cei înmatriculaţi învaţă de operatori la calculatoare, iar 3% au ales meseria de tîmplar.

Anul 2014-2015 în colegiile din Moldova

În anul de studii curent, în ţară activează 45 de colegii, dintre care 41 sunt de stat, iar alte 4 colegii sunt private.

Conform datelor BNS, în aceste instituţii au fost înmatriculaţi 9 mii de elevi – cu 10,7% mai mult faţă de anul de studii precedent. 91,5% din elevi au optat pentru colegiile de stat, cu 8,9% mai mult faţă de anul de studii 2013-2014. În colegiile private, comparativ cu anul academic precedent, îşi fac studiile cu o treime mai multe persoane.

În acest an, colegiile au oferit mai puţine locuri cu finanţare bugetară. Datele BNS prezintă o scădere de 2,5% faţă de anul de studii precedent, a numărului de elevi înmatriculaţi la buget.

O mare parte din elevii ce au optat pentru studii la colegii s-au înscris la specialităţi ce ţin de profilul economic – 14,4% din totalul celor înmatriculaţi. Tot în acest an, mulţi au ales şi medicina – 13,6%, iar la specialităţi din domeniul transportului au fost înmatriculaţi circa 10% de elevi. Domenii precum serviciile, informatica şi mecanica au fost mai puţin solicitate în acest an de studii.

Sursa: Bloguvern