.

I.P. Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău, anunță admiterea elevilor pentru anul de studii 2022-2023 pe bază de concurs a actelor de absolvire a studiilor: Gimnaziale (9 clase); Liceale; cu Diplomă de bacalaureat s-au Adeverință de studii liceale (10, 11, 12 clase) cu finanțarea din bugetul de stat la următoarele meserii:

Termen de studii – 3 ani, meserii conexe:
• Electrician electronist auto – Mecanic auto. (cu obținerea permisului de conducere, categoria B)
• Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice.

Termen de studii – 2 ani:
• Operator introducere, validare și prelucrare date.
• Mecanic auto (cu obținerea permisului de conducere, categoria B)
• Electrogazosudor – montator.
• Electromecanic utilaje frigorifice și comerciale.
• Lăcătuș la repararea și întreținerea sistemelor de ventilație și condiționare a aerului.

Elevii admiși la studii beneficiază de bursă de studii:
Categoria I – 590 lei lunar;
Categoria II – 495 lei lunar;
Categoria III – 420 lei lunar.

Pe parcursul studiilor teoretice elevilor li se oferă în cantina școlii prânz gratuit.

Elevii din localitățile rurale sunt cazați în căminul instituției.

Absolvenții instituției sunt angajați în câmpul muncii la întreprinderile din țară și de peste hotare, diplomele de studii find recunoscute în Uniunea Europeană.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun la Comisia de admitere începând de la data de 11.07.2022, de Luni până Sâmbătă dosarul cu următoarele acte:

  1. Cerere de înscriere la concurs;
  2. Actul de studii, în original;
  3. Copia buletinului de identitate în 2 exemplare;
  4. Șase fotografii color (3×4 cm);
  5. Copia buletinului de identitate al unui părinte;
  6. Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate.

Vă deplasați cu: troleibusul nr.13 și nr.7, autobusul nr.39 (stația „Keramin” sec. Ciocana).

Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane în picioare şi text