Ministerul Educației va continua și va amplifica reformele în domeniul învățămîntului profesional tehnic, aceste transformări fiind bazate pe rezultatele unui proces de cartografiere care a inclus majoritatea instituțiilor din sistem. Provocările și obiectivele reformelor în domeniu au constituit tema unui club de presă cu participarea conducerii Ministerului Educației.

Potrivit ministrului Educației, Maia Sandu, principalele obiective ale reformei sînt sporirea atractivității pentru tinerii care vor să obțină o calificare pentru a se încadra rapid în piața muncii sau a se lansa, ulterior, în afaceri, creșterea relevanței studiilor și construirea unui sistem de asigurare a calității.

Ministrul Educației s-a referit și la procesul de cartografiere a 97 de instituții de învățămînt profesional tehnic, cu un număr total de angajați de aproape 9 mii, unde învață peste 42 de mii elevi. Instituțiile au fost evaluate în baza următoarelor criterii: resursele umane, calitatea procesului educațional, baza tehnico-materială, colaborarea cu mediul economic și finanțarea activității instituției.

„Finanțarea și investițiile în domeniu au crescut, însă distribuirea resurselor financiare nu este tocmai eficientă,” a subliniat ministrul. „Infrastructura, de asemenea, este utilizată ineficient, iar rata angajării în cîmpul muncii a absolvenților nu depășește 60%. Astfel, reformarea amplă a sistemului de învățămînt profesional tehnic în Moldova este evidentă și inevitabilă”, a conchis Maia Sandu. Ministrul a menționat că, potrivit concluziilor cartografierii realizate, din cele 97 de instituții evaluate, 24 au fost calificate drept bune, 49 – medii, iar 24 – slabe. Conducerea celor din urmă urmează să prezinte Ministerului Educației, în cel mai scurt timp, un plan de redresare a situației.

La rîndul său, viceministra Educației, Loretta Handrabura, a punctat principalii piloni pe care se bazează procesul de dezvoltare a învățămîntului profesional tehnic, și anume accesul, relevanța și calitatea. Potrivit viceministrei, instituirea a zece centre de excelență cu atribuții în domeniul prestării serviciilor educaționale va rezulta în investiții de circa 25 mln. euro, precum și va facilita cooperarea cu mediul economic. Centrele de excelență sînt preconizate să devină funcționale în 2016-2017, fiind instituite pe baza celor mai eficiente instituții de învățămînt profesional tehnic. Viceministra a accentuat faptul că reforma învățămîntului profesional tehnic necesită eforturi conjugate atît din partea mediului educațional, cît și din partea mediului economic, “astfel încît, într-un final, cererea pieței de muncă de a avea la dispoziție specialiști calificați să fie satisfăcută.”

Totodată, viceministra a menționat că mai mulți agenți economici din țară manifestă interes pentru implicarea în programe de formare profesională duală, începînd cu anul de studii 2015-2016. Prin această formă de învățămînt instruirea teoretică se realizează în instituția de învățămînt, iar cea practică – la întreprindere. Acest sistem de formare profesională, care reprezintă o noutate absolută pentru Republica Moldova, este pilotat în cadrul a trei meserii de la școala profesională nr. 5 din Bălţi, în parteneriat cu o companie germană.