Începînd din toamna acestui an, tinerii din Republica Moldova ar putea începe studiile la nivel de licenţă şi masterat, în cadrul a două universităţi simultan, inclusiv o universitate din Austria, iar, la absolvire, aceştia vor obţine diplome eliberate de ambele universităţi. Este vorba de parteneriatul dintre Universitatea Krems din Austria şi universitatea Perspectiva-INT din Chişinău. Studenţii vor audia programele de studii în cadrul universităţii Perspectiva-INT din capitală.
Această posibilitate a fost discutată astăzi în cadrul întrevederii dintre viceministra educaţiei, dr.Loretta Handrabura, consulul onorific al Moldovei în Austria, prof.dr.h.c. Ernst Madlener, vice-rectorul Universităţii Krems din Austria, dr. Karl Ennsfellner şi Arina Kraijdan,vice-rectorul Universităţii Perspectiva-INT din capitală, care urmează a fi gazda acestui proiect.
Universitatea Perspectiva-INT şi Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Krems au semnat în anul 2011 un Acord de Cooperare şi îşi propun elaborarea şi implementarea programelor de studii comune în domeniul Turismului şi în domeniul Administrării afacerilor, la nivel de licenţă şi masterat. Absolvenţii acestui program vor obţine atît diploma de licenţă şi masterat a universităţii Perspectiva-INT, cît şi diplome similare ale Universităţii din Krems.
Vicerectorul universităţii din Krems a menţionat, în cadrul întrevederii cu viceministra educaţiei, că programele comune prevăd schimb de know-how academic, perfecţionarea curricula, mobilitatea academică a profesorilor şi studenţilor, asigurarea calităţii înalte de predare în diverse limbi. De asemenea, realizarea programelor comune va permite absolvenţilor diversificarea oportunităţilor de amplasare în cîmpul muncii în ţară şi peste hotare.
Viceministra educaţiei, dr.Loretta Handrabura a salutat colaborarea dintre cele două universităţi şi a menţionat că Ministerul Educaţiei susţine parteneriatele dintre instituţiile de învăţămînt, din varii motive: Republica Moldova, prin sistemul educaţional, îşi propune să se regăsească în spaţiul european comun al învăţămîntului superior şi promovează diseminarea bunelor practici europene aici, în ţară. Viceministra educaţiei a propus, de asemenea ca universitatea din Austria să cerceteze posibilitatea de a dezvolta parteneriate şi cu universităţile de stat din Moldova. Loretta Handrabura a mai afirmat că parteneriatele universitare se încadrează şi în prevederile procesului de la Bologna. Iar Ministerul Educaţiei facilitează şi monitorizează implementarea prevederilor procesului de la Bologna.