MECTS: 2800 de locuri în universităţi pentru tinerii din Republica Modova, statele vecine şi etnici