În atenţia candidaţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova de etnie bulgari, la studii superioare în Republica Bulgaria!

În baza Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Bulgaria, semnat la Sofia, la 18 septembrie 2003, Guvernul Republicii Bulgaria oferă cetăţenilor Republicii Moldova de etnie bulgari, pentru anul academic 2013/2014, 128 burse de studii în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica Bulgaria.

Examenele de admitere ale candidaţilor la studii din Republica Moldova vor fi organizate în incinta Universităţii de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia în perioada 28-29 iunie 2013.

Dosarele la concurs se vor depune până la 27 iunie curent, la Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia. Dosarul candidatului va include următoarele acte:
– Cerere;
– CV în limba bulgară;
– actul de studii, originalul şi copia legalizată notarial;
– adeverinţa de naştere, originalul şi copia legalizată notarial;
– buletinul de identitate, originalul şi copia legalizată notarial;
– certificatul medical – tip (nr.086-u);
– 5 fotografii 3×4 cm, color.
Pentru informaţii detaliate despre oferta, accesaţi site-ul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Ştiinţei al Republicii Bulgaria:
http://www.minedu.government.bg/left_menu/abroad/

Lista universităţilor şi specialităţilor poate fi găsită
în ataşamentul „Lista specialităţi Bulgaria”.