Fundaţia germană Robert Bosch anunţă despre lansarea programului de burse destinat managerilor din domeniul culturii în Europa Centrală şi de Est. Programul începe la 1 octombrie 2010 şi durează 13 luni. Bursierii vor fi încadraţi în instituţii culturale din Germania, programul incluzând planificarea proiectelor culturale, lucrul în echipă, colectare de fonduri, relaţii cu presa şi marketing-ul cultural.

 

Cerinţe către candidaţi:

  • experienţă profesională sau în organizarea de proiecte în domeniul managementului cultural
  • rezidenţă într-o ţară din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est
  • contacte cu tineri din mediul cultural-artistic
  • cunoştinţe bune de limba germană
  • diploma de absolvire a studiilor superioare
  • motivaţie şi capacitate de a lucra individual

Bursa include:

  • o bursă lunară în valoare de 1.000 Euro
  • acoperirea costului de călătorie internaţională până la locul de instruire
  • asigurare medicală
  • alte forme de sprijin financiar suplimentar pe perioada instruirii şi perioada ulterioară de reintegrare în mediul profesional în ţara de reşedinţă

 

Termenul de aplicare online – 14 martie 2010 prin accesarea site-ului www.moe-kulturmanager.de.