Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe din Federaţia Rusă a oferit cetăţenilor Republicii Moldova 10 locuri, cu scutirea de taxa de studii, pentru anul de învăţămînt 2012-2013.

Ministerul Educaţiei al R. Moldova a anunţat că oferta este destinată celor care au absolvit deja o facultate şi anume, deţinătorilor diplomelor de licenţă cu durata de patru ani şi ai diplomelor de master.
Astfel, concursul de admitere la o a doua facultate a fost lansat pentru specialităţile “Relaţii internaţionale” şi “Economie”, iar pentru studii de masterat – la specialităţile “Relaţii internaţionale”, “Economie”, “Management”, şi “Jurisprudenţă”. Viitorii studenţi vor fi cazaţi în cămin contra plată. Bursa nu este asigurată.
Examenul de admitere va avea loc în perioada 30 iulie-1 august 2012, iar probele vor include testarea la limba rusă scris şi oral şi la limba străină, precum şi testul interdisciplinar (oral).
Cheltuielile pentru participare la testarea pentru admitere ce ţin de transport şi cazare la Moscova, în perioada sus-menţionată, vor fi suportate de către fiecare candidat în parte.
Candidaţii vor depune setul de documente la Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană a Ministerului Educaţiei. Termenul-limită de aplicare la concurs este 16 iulie 2012.