Testele pentru toate discipline de examen, din cadrul sesiunii de bacalaureat, au fost elaborate deja de către grupurile de lucru, din componenţa cărora fac parte experţi în elaborarea probelor de evaluare.
Adrian Ghicov, directorul Agenţiei de Evaluare şi Examinare, a menţionat că în rezultatul pretestărilor au fost operate modificări, în special, în testele de limba română, matematică şi limbi străine. Astfel, putem afirma cu certitudine că testele din sesiunea curentă sînt conforme programelor de examen şi a cerinţelor docimologice în vigoare pentru evaluarea finală.Amintim că în luna martie curent toţi absolvenţii treptelor de şcolaritate au fost antrenaţi în scrierea probelor de pretestare a examenelor. Această procedură a fost organizată cu scopul de a familiariza candidaţii la examen cu formula propriu-zisă a testului, în aspect de structură şi conţinut.

Pretestările au constituit şi o probă de verificare a corectitudinii testelor. Finalmente, autorii au intervenit cu modificări pentru asigurarea calităţii testelor. Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare a recomandat ca pretestările să nu fie notate pentru a permite, ulterior, discuţii constructive între profesori şi candidaţii la examene. Discuţiile au vizat punctajul acumulat de fiecare candidat, punctele forte şi vulnerabilităţile răspunsurilor scrise, a afirmat Adrian Ghicov.

Sesiunea de bacalaureat 2012 va începe pe data de 5 iunie, cînd absolvenţii şcolilor cu predare în limba rusă vor susţine proba la limba şi literatura română.

În acest an vor susţine examenele de bacalaureat 29 136 candidaţi.