.

Astăzi, 3 august, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a făcut publice, on-line, rezultatele intermediare ale concursului de admitere pentru anul de studii 2021-2022. 

Vladislav Badan, secretar responsabil al Comisiei de admitere, a declarat că, din numărul total de 1687 de dosare acceptate pentru concurs, 1312 (77,8%) concurenți au participat în competiție în baza diplomei de bacalaureat, 295 (17,5%) – în baza diplomei de studii profesionale, 34 de candidaţi (2,0%) au participat la concurs în baza atestatelor de studii medii de cultură generală și 46 de candidaţi (2,7%) – în baza diplomelor de licență/studii superioare.

Cel mai mare concurs pentru ocuparea locurilor bugetare s-a înregistrat la Stomatologie (10 locuri) – 43,3 persoane pentru un loc, urmat de specialitatea Farmacie (10 locuri), unde au concurat 13,4 candidați/loc și la Asistenţă medicală generală (20 de locuri) – 5,1 candidați/loc, la Optometrie (5 locuri) – 4,2 candidați/loc, la specialitatea Medicină (395 de locuri) concursul a fost de 2,5 candidați/loc, la Sănătate publică (15 locuri) – 1,9 candidați/loc și la Tehnologie radiologică (10 locuri) – 1,7 candidați/loc.

Reamintim că, în acest an, Planul de admitere constituie 1001 locuri, dintre care 455 cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii: Medicină – 395, Stomatologie – 10, Farmacie – 10, Asistență medicală generală – 10, Sănătate publică – 15, Tehnologie radiologică – 10, Optometrie – 5. Alte 546 locuri sunt prevăzute în bază de contract cu taxă de studii: Medicină – 250 de locuri, Stomatologie – 106, Farmacie – 110, Sănătate publică – 20, Optometrie – 20, Asistență medicală generală – 25, Tehnologie radiologică – 15 locuri. Taxele de studii nu au fost majorate: Medicină – 30.100 lei, Stomatologie – 33.100 lei, Farmacie – 30.500 lei, Sănătate publică – 19.300 lei, Optometrie – 32.200 lei, Asistență medicală generală – 19.300 lei, Tehnologie radiologică – 32.200 lei.

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidații urmează să prezinte originalele actelor, în perioada 4-10 august 2021. De notat că, candidații care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar, cu siguranță, doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să aplice actele în original, în termenele stabilite.

Astfel, pentru a depune documentele în original, candidații urmează să se programeze la numerele de telefon: 022 205 200 sau 032 205 200, în vederea respectării măsurilor de prevenire a infecției cu noul tip de coronavirus.

Prezentarea actelor se va face personal, pe baza buletinului de identitate (pașaportului) în original. Depunerea documentelor în original poate fi efectuată, în numele candidatului, de o altă persoană, pe bază de procură.

Menționăm că neprezentarea originalelor actelor, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul intermediar de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”, precum și la imposibilitatea de a participa la concursul final de admitere.

Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 12 august pe site-ul Universității.

Informații despre oferta educațională, Planul de admitere, Regulamentul de admitere, actele necesare, taxele de studii, Ghidul de înscriere on-line și alte date utile pentru candidați 

Informații cu privire la studii superioare de masterat (ciclul II)