Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” vă invită la studii

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie preuniversitară de profil din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice.

Elevii liceului primesc pregătire aprofundată in do¬meniul disciplinelor de profil (desen, pictură, compoziţie, istoria artelor plastice) şi la disciplinele de cultură generală conform planului de invăţământ aprobat de

Ministerul Educatiei, Culturii şi Cercetării (limba şi literatura română, limba străină, matematica, istoria românilor şi universală, biologia, fizica, chimia, geografia, etc.).

Instruirea în Liceu se desfăşoară în limba română, cuprinde două trepte: treapta gimnazială şi treapta liceală. La încheierea treptei gimnaziale, elevii susţin examenele de absolvire a gimnaziului, iar treapta liceală se fnalizează cu examenele de bacalaureat la specialitate (compoziţia, istoria artelor), limba şi literatura română, limba străină disciplina la solicitare.

Liceul este o instituţie de tip internat şi le oferă ele¬vilor din raioanele Republicii cazare gratuită în cămin şi bursă de intreţinere.

Termenul de depunere a actelor: 01 august – 21 august 2019

Actele necesare la admitere:

1. Cerere depusă pe numele directorului
2. Copia adeverinţei de naştere a elevului
3. 4 fotografii (3×4 cm.)
4. Certificatul medical (forma 086 e)
5. Tabelul de note (pentru trepta gimnazială)
6. Certificatul de studii gimnaziale (pentru treapta liceală)
7. Copia buletinului de identitate a părintelui / tutorelui

Pentru admiterea în Liceu se sustine următoarea probă:

1. Proba de aptitudini artistice – Pictura:
23 august 2019, orele 9:00 — 12:00

Proba practică la Pictură.
Natură statică studiu după moldel. Tehnica: acuarelă, guaşă. Formatul hârtiei: A3.

Toate materialele de lucru pentru desfăşurarea concursului de admitere vor fi asigurate de către candidaţi.

Anunţarea rezultatelor:
23 august 2019, ora 14:00

Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru”
str. Miron Costin 24
Chişinău, Republica Moldova, MD-2068

Secretariat
tel. / fax (+373) 22 497129
22 433078
e-mail: 1iceu1academicigorvieru@gmail.com

Program de activitate al secretariatului:
Luni – vineri, orele 9:00 – 14:00