Admiterea 2015

Urmare a multiplelor solicitări din partea reprezentanților mass-media și ținînd cont de faptul că pe data de 2 iunie începe sesiunea de Bacalaureat 2015, Ministerul Educației a decis să organizeze  un briefing de presă  pentru a răspunde întrebărilor apărute în societate. În cadrul evenimentului, au fost prezentate deciziile Comisiei NaționaleDetalii

Admiterea în instituțiile de învățămînt superior va începe la 21 iulie și va dura pînă la 31 august curent. În sesiunea 2014 admiterea se va realiza la 175 de programe de studii (specialităţi) la Ciclul I – studii superioare de licență și la cca 500 de programe de studii laDetalii

anunţ de admitere a elevilor în ciclul gimnazial (clasa a V-a – IX-a) şi ciclul liceal (clasa a X-a) în bază de concurs! Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie preuniversitară de profil din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice. Liceul oferă toate condiţiileDetalii

Absolvenţii liceelor şi colegiilor vor participa la un concurs unic de admitere în universităţi, indiferent de limba în care au studiat şi locul de reşedinţă. Colegiul Ministerului Educaţiei a aprobat astăzi modificări la Regulamentul de admitere, care anulează cotele stabilite în baza principiului locului de trai. Până acum, 65 laDetalii

Am conceput acest catalog ca un ghid util şi practic pentru voi. Aici găsiţi ofertele de studii prezentate de instituţiile de învăţământ de toate nivelurile şi treptele, precum şi de centrele naţionale şi internaţionale de instruire din republică. Noi vă oferim toată informaţia de care aveţi nevoie pentru ca, înDetalii