BAC 2018:

La sesiunea de bacalaureat 2018 vor fi deschide 92 de centre de examinare, 62 dintre care în raioane și 30 în municipiului Chişinău, instituite conform regulamentului. În mun. Chişinău toate centrele de bacalaureat vor fi create în licee teoretice. În raioane sunt instituite centre de bacalaureat în 49 de liceeDetalii

Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, informaţia privind constituirea Centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru pentru învţămîntul primar, gimnazial şi liceal, anulDetalii