Doctorand

Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) a de­semnat câștigătorii celor 10 burse acordate pentru anul 2017, în valoare de 150 de franci elveţieni pe lună, pentru doctoranzii din RM. Printre câştigători se numără şi doctorandul UTM Ion COZMA, a. II (conducător ştiinţific: acad. Ion BOSTAN). Solicitat să puncteze unele repere dinDetalii