Justitie

Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru selectarea candidaţilor în vederea desfăşurării activităţii de voluntariat (termen – limita de depunere a actelor – 31 martie 2017). I. În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea activității de voluntariat din cadrul Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 258 din 16 iunieDetalii