Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru”

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice. Fiind o instituție republicană, programul artistic pot să-l urmeze copiii din întreaga ţară, în acest scop, liceul dispune de cămin, iar elevii domiciliaţi înDetalii