Oleg BALAN

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a participat,pe 24 martie curent, la lansarea colecției editoriale ,,Basarabica”, care a avut loc la Academia Română. Rectorul Academiei a plecat la București la invitația prof. univ. dr., dr. h. c., Mircea DUȚU, director al Institutului de Cercetări JuridiceDetalii