Program de burse

Guvernul Republicii Turcia anunţă deschiderea apelului pentru depunerea dosarelor în vederea obținerii burselor de studii, anul academic 2018-2019, în cadrul Programului de burse oferit studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cetățeni ai Republicii Moldova. Pentru anul de studii 2018-2019 aplicația se face online accesând următorul link: www.turkiyeburslari.gov.tr Termenul limită pentru depunerea dosarelor online esteDetalii

Guvernul Republicii Slovace anunţă deschiderea apelului pentru depunerea dosarelor în vederea realizării mobilității academice, anul de studii 2018-2019, în cadrul Programului national de burse destinat studenților, doctoranzilor, profesorilor, cercetătorilor și artiștilor, cetățeni ai Republicii Moldova. Termenul limită pentru aplicațiile online este 30 aprilie 2018, ora 10.00. Pentru anul de studiiDetalii