Study in Sweden

Institutul Suedez, în cadrul inițiativei Cooperare în Regiunea Mării Baltice, anunță apel deschis de burse, pentru anul academic 2015-2016, în cadrul Programului SI Visby. Programul oferă atât studii de Doctorat, Masterat, cât și stagii de cercetare. Bursele oferă doctoranzilor și cercetătorilor postdoctoranzi oportunitatea excelentă de a efectua cercetări în universitățiDetalii