Pentru participare la concursul Admiterea 2012 – studii superioare ciclul II, Masterat au fost depuse pe întreg sistemul de învătătmânt superior cca 6162 de cereri. Dintre acestea, 5423 de cereri au fost depuse în instituţiile de stat şi 739- în instituţiile private (planul de înmatriculare constituind 7965 de locuri, inclusiv 3410 cu finanţare bugetară).

[haiku url=”http://www.admiterea.md/wp-content/uploads/2012/05/Admiterea_new.mp3″ title=”Title of audio file”]

În rezultatul desfăşurării concursului, au fost acoperite 6155 de locuri, dintre care, în instituţiile de stat au fost acoperite 5422 de locuri ( 3170 – buget și 2252 – contract) și în instituţiile private – 733 de locuri. Au fost acoperite toate locurile bugetare la USM, ASEM, USTiraspol, USCahul, USEFS, Un. AȘM, AAP, Academia Stefan cel Mare, IRIM.

Cele mai multe cereri, în raport cu numărul de înmatriculări oferite, au fost depuse la ASEM, USM, UTM, Academia ”Ştefan cel Mare”, Universitatea de Stat din Tiraspol, IRIM, USCahul, USEFS etc.

Cele mai solicitate domenii de formare profesională în sesiunea Admitere 2012 – Masterat au fost dreptul, știinţele economice, știinţele umanistice, știinţele politice, știinţele exacte, inginerie şi activităţi inginereşti.

În total, pe sistem, au rămas neacoperite 1810 locuri. Dintre acestea, în instituţiile de stat – 1398 de locuri, inclusiv – 240 de locuri cu finanţare bugetară și în instituţiile private – 412 de locuri.
La Universitatea de Stat din Moldova au rămas neacoperite 148 de locuri la contract; Universitatea Tehnică a Moldovei – 232 de locuri neacoperite ( 48 de locuri la buget şi 184 – la contract); Academia de Studii Economice din Moldova – 271 de locuri la contract neacoperite; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanţă” – 235 de locuri, din ele, 113 de locuri la buget şi 122 de locuri la contract; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi –180 de locuri ( 73 de locuri la buget şi 107 de locuri la contract), Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 83 de locuri ( 6 – buget şi 77 – contract); Universitatea de Stat din Comrat – 53 de locuri ( 3 de locuri la buget şi 50 de locuri la contract), Academia Ştefan Cel Mare – 45 de locuri la contract; Academia de Administrare Publică – 31 de locuri contract;Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei – 31 de locuri la contract; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport –18 locuri la contract; Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice – 15 locuri la contract; Universitatea de Stat din Cahul – 8 locuri la contract.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *