La sesiunea 2017 a examenului de bacalaureat 637 de candidați vor primi nota 10, din oficiu, la proba de examen la limba străină, deoarece dețin certificate recunoscute internațional care atestă nivelul de cunoștințe în domeniul respectiv. Un Ordin în acest sens a fost semnat astăzi, de ministrul educației Corina Fusu.

Stimaţi candidaţi la studii

După cum a informat directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Anatol Topală, comparativ cu sesiunea precedentă numărul candidaților care vor primi nota 10, din oficiu, la proba de examen la limba străină a crescut cu 38%.

”Acest fapt denotă interesul tot mai mare al tinerilor față de însușirea unei limbi de circulație internațională, iar engleza rămâne a fi în topul preferințelor. Din numărul total de solicitanți, 492 dețin certificate la limba engleză, 97 – la limba franceză, 18 – la limba germană, 16 – la limba spaniolă și 14 – la limba italiană”, a precizat sursa citată.

Menționăm că nota 10, din oficiu, vor primi și elevii care au obținut locurile I, II sau III la olimpiada republicană la disciplina respectivă sau au obținut medalii la olimpiadele internaționale de profil.

Sesiunea 2017 a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 2-20 iunie. La examen s-au înscris 19488 de candidați, dintre care 12595 sunt elevi de la licee, 6661 – de la colegii, 232 – de la universități. În acest an 4097 de candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare, ceea ce constituie 21% din numărul total de candidați.