Rata de acoperire în sesiunea 2013 de admitere în colegiile de stat este de 96% în comparație cu 86.18% în anul 2012 și 86.26% în 2011. După desfășurarea etapelor de admitere, în colegii au rămas neacoperite 453 locuri ori 5,46% din cele 8355 planificate, inclusiv pentru absolvenţii de gimnaziu 214 locuri (10 locuri cu finanțare bugetară şi 204 locuri cu finanţare prin contract) şi 239 locuri pentru absolvenţii de liceu/şcoală medie de cultură generală (96 de locuri cu finanţare bugetară şi 143 locuri prin contract).Cele mai multe locuri neacoperite, în raport cu numărul de locuri propuse au rămas în colegiile private – 164 din 745 propuse. La Colegiul Mondostud- Art au rămas neacoperite 105 locuri, Colegiul Cooperatist din Moldova (30 de locuri), Colegiul ”Prometeu-E.P.T.” (29 de locuri).

În opinia viceministrei Educației, Loretta Handrabura, în sesiunea curentă este atestată, ca și în universități, aceiași tendință din partea candidaților de a opta pentru colegiile de stat, unde au fost acoperite 96% din locurile prevăzute în planul de admitere, în coraport cu cele private, în care rata de acoperire este de 80%. ”Aceasta reprezintă un semnal pentru conducătorii colegiilor private care urmează să-şi îmbunătăţească calitatea şi condiţiile de instruire”, a menționat doamna viceministră.

Cele mai solicitate colegii au fost: Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”, Colegiul Pedagogic „A. Mateevici” din Chişinău, Colegiul de Informatică din Chişinău”, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Politehnic din Bălţi. Mai puțin solicitate au fost colegiile private Mondostud Art din Chişinău și „Prometeu-E.P.T.” din Soroca.

Cele mai multe cereri au fost depuse la specialitățile: Turism, Contabilitate și Servicii la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM- cîte 2-3 cereri pentru un loc. 2-3 solicitări, în medie, pentru un loc la specialităţile propuse, au fost înregistrate la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” la specialitatea Medicină generală și Farmacie. Mai multe cereri pentru un loc au fost depuse și la Colegiul Pedagogic „A. Mateevici” din Chişinău pentru specialitatea Pedagogia preşcolară, iar la Colegiul de Informatică-pentru specialitatea Informatica.

În sesiunea 2013, mai puţin solicitate au fost specialităţile -Tehnologia laptelui şi produselor lactate, Tehnologia cărnii şi a produselor din carne (Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi); Calculatoare şi Sisteme radioelectronice în baza studiilor liceale (Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul); Maşini-unelte şi scule, Tehnologia prelucrării materialelor (Colegiul Tehnic din Chişinău).

În colegiile de stat locuri neacoperite, în baza studiilor gimnaziale, au rămas la Colegiul Industriei Ușoare din Bălți (24 de locuri la contract), Colegiul Agroindustrial din Grinăuți (10 locuri-buget, 10-contract). În baza studiilor liceale, locuri neacoperite au rămas în Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul (20 locuri la buget și 30-contract), Colegiul Politehnic din Chișinău (36 locuri la buget, 13 la contract), Colegiul Financiar Bancar (25 locuri la buget), Colegiul Industriei Ușoare din Bălți (13 locuri la buget, 7 la contract).

Conform planului de admitere în sesiunea 2013, pentru cele 39 instituții de învățămînt mediu de specialitate de stat şi 4 private au fost prevăzute 8355 de locuri. Dintre acestea, 4771 – cu finanţare bugetară şi 3584 – pe bază de contract.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *