Se spune că sfârşitul încoronează opera. Afirmaţia este valabilă şi în cazul studenţilor de la USMF,,Nicolae Testemiţanu”, ale căror străduinţă, responsabilitate şi eforturi depuse pe parcursul anilor de studii s-au încununat cu îmbrăţişarea a două dintre cele mai necesare şi nobile profesii, de medic şi de farmacist, sinonime cu viaţa şi sănătatea.


Iar aceasta înseamnă că o nouă pleiadă de tineri specialişti îşi ia startul acum, pentru a contribui la modernizarea sistemului de sănătate în conformitate cu standardele europene şi mondiale. Prin puritatea specifică vârstei şi aspiraţia spre tot ce e nou, ei vor pune umărul la realizarea acestui obiectiv major.Anul curent au susţinut cu succes examenele de absolvire 662 de tineri şi tinere, la trei facultăţi – Medicină (386), Stomatologie (149) şi Farmacie (127). Programul de instruire, bazat pe frumoasele tradiţii naţionale şi standardele internaţionale, corespunde normelor educaţionale moderne, cerinţelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi procesului de la Bologna. Absolvenţii vor avea posibilitatea să fie antrenaţi prin concurs în studiile de rezidenţiat şi masterat, iar apoi în secundariatul clinic şi doctorantură. În anul de studii 2009-2010 sunt prevăzute 500 de burse de rezidenţiat. Cetăţenii R. Moldova care şi-au făcut studiile universitare contra plată îşi vor putea continua studiile postuniversitare din contul surselor bugetare.
 

În perioada studiilor postuniversitare, mulţi dintre ei vor avea posibilitatea de a face stagii de trei, 12 sau 18 luni la centre ştiinţifice de prestigiu din străinătate, în Franţa, Belgia, Germania, Elveţia, România Rusia, Cehia, Polonia, Olanda şi Statele Unite ale Americii, state cu care colaborează universitatea. Aderarea ţării noastre la procesul Sorbona-Bologna, în luna mai 2005, oferă posibilităţi şi mai largi pentru asigurarea mobilităţii în procesul de instruire şi echivalare a diplomelor.
Absolvenţii, cetăţeni ai altor ţări, vor participa la concursul de admitere la studii postuniversitare şi peste hotare, deoarece diploma studiilor noastre universitare este recunoscută în majoritatea absolută a ţărilor lumii.
 

În adresarea sa către absolvenţi, academicianul Ion Ababii, rectorul universităţii, a menţionat: ,,Pentru viitorul apropiat se proiectează restructurarea întregului sistem de sănătate – pe verticală şi pe orizontală. De rând cu crearea condiţiilor optime de activitate, majorarea perseverentă a salariilor, în viitorul apropiat se prevede angajarea medicilor prin concurs la toate nivelele. Aceasta vă va garanta, dragi tineri colegi, avansarea pe scara ierarhică profesională, după cum se face în prezent în majoritatea ţărilor economic dezvoltate.De la dumneavoastră se cere doar să vă implicaţi cu toată ardoarea şi elanul tineresc în procesele ce au loc în medicina teoretică şi clinică, pentru a pune la dispoziţia poporului nostru un sistem al sănătăţii durabil, receptiv, eficient, capabil să asigure echitatea şi accesul tuturor la servicii medicale de calitate.
 

Alături de asemenea mari virtuţi cum sunt devotamentul, dăruirea, compasiunea, optimismul şi generozitatea, ce caracterizează şi înnobilează profesiunea noastră, se înscrie obligaţia de a respecta Jurământul Medicului, inclusiv în cele mai nefavorabile, uneori chiar disperate situaţii. Depunerea Jurământului este un eveniment emoţionant ce simbolizează maturitatea, consimţământul şi dorinţa dumneavoastră de a vă realiza în acest domeniu de activitate, eveniment care va marca un început de cale cu mari responsabilităţi, dar şi de satisfacţii enorme generate de victoria asupra maladiilor, suferinţei şi morţii.În numele corpului profesoral-didactic al Universităţii noastre vă aduc cele mai sincere felicitări cu ocazia absolvirii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, cu fericita zi de consacrare solemnă în profesiunea pe care, sper, o veţi exercita cu cinste şi demnitate, dorindu-vă multă sănătate şi frumoase realizări”.Alese cuvinte de felicitare, poveţe, sfaturi, urări de succese şi într-un ceas bun le-au adresat absolvenţilor Larisa Catrinici, ministrul Sănătăţii, academicianul Gheorghe Ghidirim, preşedintele Ligii Medicilor din RM, preşedinţii Comisiilor Examenului de Stat de absolvire, profesorii Ion Corcimaru, Valeriu Burlacu şi Vladimir Safta.

În luările de cuvânt ale absolvenţilor, aceştia şi-au exprimat satisfacţia şi mândria pentru visul împlinit. Studiile universitare, orele îndelungi de lectură, nopţile nedormite, emoţiile la seminare şi examene s-au soldat cu însuşirea mult râvnitei profesii de medic. „Am făcut cea mai reuşită alegere şi acum avem obligaţia să ne îndeplinim onest sfânta datorie de a sta de veghe la sănătatea oamenilor. Vom respecta necondiţionat Jurământul lui Hipocrate depus în mod solemn şi ne vom consacra totalmente menirii hărăzite de destin pe acest pământ”, au spus ei. Absolvenţii au adus mulţumiri şi toată recunoştinţa lor dascălilor universităţii, părinţilor lor. Ei au promis că vor fi întotdeauna cu gândul şi fapta la alma mater, izvor permanent de cunoştinţe şi desăvârşire profesională, că vor prefera drumul căutărilor şi perfecţiunii pentru a fi în pas cu timpul şi a îndreptăţi onorabilul titlu de medic.

Traian Mustaţă, pentru TIMPUL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *