Vești bune pentru deținătorii de diplome, certificate și titluri științifice eliberate de instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Actele vor fi recunoscute în România. Parlamentul a ratificat astăzi Acordul dintre Guvernul de la Chișinău și cel de la București privind recunoașterea actelor de studii. Documentul oferă deținătorilor actelor de studii din Republica Moldova acces direct la învățământul superior din România.

Acordul stabileşte modalităţile de recunoaştere a actelor de studii la toate nivelurile de învăţământ, începând cu învăţământul general şi terminând cu titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. Este prevăzută și recunoaşterea actelor de studii obţinute până la aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna.

Astfel, are loc recunoașterea și echivalarea actelor de studii, eliberate după absolvirea unei instituții de învățământ general cu durata studiilor de 10 sau 11 ani, precum era până la introducerea învățământului liceal de 12 ani. Noile prevederi oferă deținătorilor acestor acte de studii acces direct la învățământul superior din România.

De asemenea, documentul stabilește prevederi speciale ce reglementează recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor obținute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare și a cursurilor de perfecționare de nivel postuniversitar eliberate în ambele state.

Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de cinci ani și se prelungește automat, pe perioade de câte un an. Documentul substituie acordul dintre România și Republica Moldova semnat în 1998 și are drept scop dezvoltarea și consolidarea relațiilor în domeniul educației dintre cele două stare.