Pentru anul de studii 2019-2020, la studiile de licență vor fi admise 4906 persoane la 26 de domenii generale de studiu, număr de locuri bugetare similar cu cel din anul trecut.

În conformitate cu cerințele pieței muncii, dar și rezultatele admiterii la studii în anul academic 2018-2019, Comanda de stat susține prioritar domeniile: Științe ale Educației, Inginerie, TIC, Științe Agricole, Medicină, transmite Unimedia.

Pentru studiile superioare de master vor fi finanțate din buget 2876 de locuri, iar la studii de rezidențiat este prevăzută admiterea a 453 de persoane. Pentru studenții străini vor fi rezervate 200 de locuri.

În instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar în următorul an de studii vor fi admise 8374 de persoane cu finanțare bugetară și 1210 – cu achitarea taxei de studii. Planul de admitere pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar prevede admiterea a 3.962 de studenți cu finanțare bugetară și 6.637 cu achitarea taxei de studii. Proiectul prevede 348 locuri cu finanțare bugetară pentru specialitățile cu profil pedagogic: educație timpurie și învățământ primar, în creștere cu 43 de locuri față de anul precedent.

În învățământul profesional tehnic secundar sunt incluse 1.091 poziții, iar pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară sunt planificate 200 de locuri.