Candidații la studii superioare de licență vor putea să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități, însă vor putea fi înmatriculați la o specialitate în cadrul unei singure instituții, unde vor depune actele în original.

Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, fiecare universitate îşi va stabili propriile termene de depunere a actelor şi propria metodologie de admitere.

La calcularea mediei generale de concurs instituțiile de învățământ superior pot utiliza mai multe criterii ca: notele de la examenele de bacalaureat, media generală a examenelor de bacalaureat, nota medie generală a anilor de liceu, notele pe discipline din anexa la diploma de bacalaureat, notele și mediile din diplomele de studii profesionale sau notele obținute la probele concursului de admitere, conform metodologiile proprii aprobate de senat.

De asemena, fiecare universitate stabilește taxe de studii aprobate de Consiliul de dezvoltare strategică instituțională, în funcție de specialitate/universitate.