Ministerul Educației a aprobat și a publicat Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal și Ordinul ce stabilește calendarul de desfășurare a admiterii în aceste instituții de învățământ pentru anul de studii 2016-2017. Conform documentelor menționate, concursul de admitere la licee va avea loc în perioada 11-25 iulie 2016, iar instituțiile de învățământ liceal care nu vor completa, în prima etapă, toate locurile disponibile, vor organiza etapa a doua de admitere, în perioada 8-16 august.

Potrivit Ordinului nr. 634 din 30 iunie 2016, în perioada 11-25 iulie curent toate instituțiile de învățământ liceal, cărora le-a fost aprobat planul de înmatriculare pentru anul de studii 2016-2017, de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului, vor organiza prima etapă a concursului de admitere, după cum urmează: 

  • 11-20 iulie 2016 – depunerea dosarelor de concurs;
  • 21-22 iulie 2016 – perioada de concurs a dosarelor (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea listei finale a elevilor admişi în clasa a X-a de liceu în baza mediei de concurs);
  • 23 iulie 2016 – anunţarea rezultatelor concursului;
  • 24-25 iulie 2016 – prezentarea rezultatelor admiterii către organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

Instituțiile de învățământ liceal care nu vor completa, în prima etapă, toate locurile disponibile, vor organiza a doua etapă de admitere, în perioada 8-16 august 2016, conform următorului calendar: 

  • 8-10 august 2016 – depunerea dosarelor de concurs;
  • 11 august 2016 – perioada de concurs a dosarelor (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea listei finale a elevilor admişi în clasa a X-a de liceu în baza mediei de concurs);
  • 12 august 2016 – anunţarea rezultatelor concursului;
  • 15-16 august 2016 – prezentarea rezultatelor admiterii către organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

Totodată, Ministerul Educației continuă pilotarea admiterii în învățământul liceal prin examen, la liceele teoretice LT „Spiru Haret” și LT „Mircea Eliade” din Chișinău, pentru al treilea an consecutiv. Examenele de admitere în liceele respective se susțin la disciplina de profil și la limba engleză, fiind obligatorii pentru fiecare candidat la clasele liceale.

Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal, aprobată prin Ordinul nr. 633 din 30 iunie 2016 al Ministerului Educației, înlocuiește Regulamentul de admitere în învățământul liceal (aprobat în 2013). Ea stabileşte modul și condiţiile de admitere în învățământul liceal în instituţiile de învățământ secundar, ciclul II (liceu), publice și private din Republica Moldova. 

http://www.admiterea.md/admiterea2016/