Statul planifică să finanțeze în anul de studii care vine 8 682 de locuri în universități, la ciclul I – licență, studii superioare integrate (licență + master) și ciclul II – master. Din totalul locurilor bugetare, 25% sunt pentru specialitățile pedagogice.

Un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la planul de admitere a fost elaborat de către Ministerul Educației și Cercetării, transmite IPN. Comanda de stat 2022 la ambele cicluri susține prioritar domeniile: Științe ale Educației (circa 26% din totalul locurilor bugetare), Inginerie, Tehnologii și Arhitectură (19%); Tehnologii ale informației și comunicațiilor (11%); Medicină (11%); Științe agricole și medicină veterinară și Științe ale mediului (4%).

Pentru ciclul I este prevăzută admiterea la 26 de domenii generale de studiu a 5 257 de persoane. Este vorba despre o majorare cu 217 locuri comparativ cu anul trecut.

Ministerul propune majorarea numărului de locuri bugetare pentru Științele educației, cu 145 de locuri bugetare (20 la licență și 125 la master), dar și majorarea la ciclul I cu 20 de locuri bugetare la Asistența socială. Autoritățile fac trimitere la necesitatea stringentă de cadre didactice în învățământul general, unde în prezent sunt peste două mii de locuri vacante. De asemenea, se atestă o lipsă de interpreți ai limbajului mimico-gestual, logopezi, psihopedagogi pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior a fost completat cu trei programe noi la ciclul I – licență, în domeniul Arte – Producție multimedia, Designul jocurilor, Animație.

Numărul total de locuri bugetare pentru licență și master reprezintă 8 121, ca și în anul precedent. Majorarea numărului de locuri bugetare pentru studiile superioare de licență, cu 217 locuri comparativ cu anul trecut, se propune a fi realizată din contul micșorării numărului de locuri bugetare pentru ciclul II – master.

Dat fiind faptul că anul acesta Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” planifică înmatricularea la programe noi de master (Nutriție umană, Sănătate mintală publică, Optometrie și științe vizuale) se propune majorarea cu cinci locuri bugetare la master pentru domeniul Sănătate, din contul a cinci locuri din același domeniu la ciclul I-licență.

Pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale încheiate cu diferite țări, se planifică 106 locuri bugetare pentru admiterea la studii a cetățenilor străini, inclusiv 76 persoane – la studii superioare de licență și 30 de persoane la studii superioare de master.