În instituţiile de învăţămînt de formare profesională (şcoli profesionale, colegii, instituţii de învăţămînt superior) este în deplină desfăşurare sesiunea de admitere.


În conformitate cu Planul de admitere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 20.05.2009, oferta pentru admitere în sesiunea curentă include 19425 de locuri în învăţămîntul superior, 11 920 locuri în învăţămîntul mediu de specialitate şi 13000 locuri în învăţămîntul secundar profesional.

Dacă e să ne referim la cei circa 19600 de absolvenţi de licee şi 3000 de absolvenţi ai şcolii medii de cultură generală (în total 22 600 de candidaţi), aceştia pot opta pentru unul din 23215 locuri în instituţiile de învăţămînt superior şi colegii.

Analiza datelor operative privind admiterea în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, denotă că la 25.07.09 erau deja depuse peste 21 mii de cereri, din care 19 400 în instituţiile de învăţămînt de stat. La această dată numărul de cereri depăşea numărul de locuri oferite, în ansamblu, la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţeanu”, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Institutul Militar al Forţelor Armate şi la anumite specialităţi în celelalte instituţii.
Tradiţional, rămîn a fi cele mai solicitate specialităţile economice, dreptul, limbile moderne, relaţiile internaţionale, politologia, medicina, tehnologiile informaţionale, telecomunicaţiile, arhitectura, designul interior, tehnologia produselor alimentare.

E remarcabil faptul că în sesiunea 2009 se atestă o solicitare mai mare, faţă de anii precedenţi, a specialităţilor pedagogice. Astfel, în instituţiile de învăţămînt de formare în domeniul pedagogic, după mai mulţi ani de neacoperire a locurilor, se atestă un flux sporit de candidaţi la admitere. Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, la cele 1148 de locuri planificate, a înregistrat, pînă la moment, circa 1000 de candidaţi la admitere; Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi la 1399 de locuri planificate a înregistrat, pînă la moment circa 1000 de candidaţi; Universitatea de Stat din Tiraspol, respectiv, la 1056 locuri planificate are circa 900 de candidaţi. La universitatea de Stat din Moldova la fiecare loc la specialitatea Psihopedagogie sînt depuse cîte 7 cereri.

De asemenea, sînt mai solicitate specialităţile de profil tehnic (inginerie şi management în construcţii, construcţii şi inginerie civilă).

În învăţămîntul superior continuă admiterea la ciclul II (masterat). La moment, la cele peste 2 mii de locuri planificate în instituţiile de învăţămînt de stat pentru ciclul II sînt depuse doar circa 1800 de cereri. Aceeaşi situaţie este caracteristică şi pentru instituţiile de învăţămînt privat.

În învăţămîntul mediu de specialitate sînt planificate, în total, 11 920 de locuri, din care 3790 pentru absolvenţii de liceu şi şcoală medie de cultură generală. Cele mai solicitate sînt locurile pentru absolvenţii de gimnaziu. Numărul de cereri ale acestei categorii de candidaţi la admitere în învăţămîntul mediu de specialitate, practic, deja acoperă numărul de locuri planificate. Pînă la moment, absolvenţii de liceu şi şcoală medie de cultură generală, au depus un număr destul de mic de cereri pentru admitere în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate.

Admiterea în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate continuă pînă la 31 iulie, iar în învăţămîntul secundar profesional pînă la 25 august.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *